Kampanj för demokrati

Kampanj 193

- till stöd för föreningsfriheten i VitrysslandHej!


Vitrysslands demokratirörelse behöver ditt stöd!


Den 19/3 inledde Östgruppen för demokrati och mänskliga rättigheter Kampanj 193 till stöd för föreningsfriheten i Vitryssland. Vi har hittills fått stöd för vår kampanj från en rad personer och organisationer som är engagerade för ett fritt Vitryssland, men vi saknar ditt namn!


Namnet på kampanjen syftar på paragraf 193 som belägger verksamhet i en av regimen icke godkänd organisation med fängelse i upp till två år. Kampanjen vill uppmärksamma den bristande förenings-friheten i Vitryssland samt visa den vitryska demokratirörelsen på det stöd den har i Sverige.


Flera framstående företrädare inom demokratirörelsen har nu ställt sig bakom Kampanj 193, bland dem oppositionens gemensamma presidentkandidat Aljaksandr Milinkevitj och Socialdemokraternas fängslade presidentkandidat Aljaksandr Kazulin.


- Paragraf 193 är en skam för Vitryssland och måste omedelbart avkaffas! säger Milinkevitj till Östgruppen.


Utan stöd utifrån skulle de förbjudna vitryska organisationerna inte orka arbeta vidare. Vi skulle därför varmt uppskatta om också du ville skriva under vår stödlista. Ett gemensamt stöduttalande från de svenska organisationer och personer som är engagerade mot det vitryska förtrycket är oerhört värdefullt. 

Du ansluter dig till vår stödlista genom att betala in 193 kronor på Östgruppens plusgirokonto: 40 85 30-4 (glöm inte att ange avsändare) och samtidigt skicka ett brev till oss på 193@ostgruppen.se med de uppgifter som du vill få publicerade. Listan ligger ute på vår hemsida, och uppdateras kontinuerligt.


Låt 193 kronor bli ett stöd till vitryska människorättsförsvarare istället för en människorättsfientlig paragraf i vitrysk lag!Vänliga hälsningar,

Sofia och Martin Uggla

ordförande, Östgruppen för demokrati och mänskliga rättigheter


Kampanj 193 samlar in pengar till projekt för att stödja föreningsfriheten i Vitryssland. Alla insamlade medel går oavkortat till sådana projekt, i första hand i form av stöd till verksamheten i stängda organisationer som verkar för demokrati och mänskliga rättigheter. Projekten granskas av en auktoriserad revisor.


Kampanj 193 stöds i Sverige av bland andra Svenska Helsingforskommittén, Svenskt internationellt liberalt centrum (Silc) och Svenska Freds. För mer information om Kampanj 193 se www.ostgruppen.se/193.html


Mer information hittar ni på vår kampanjhemsida: www.ostgruppen.se/193.html. Du kan också titta på ett bildspel om dem som drabbats av paragraf 193 som vi har lagt ut på Youtube: http://youtube.com/watch?v=Z0aOaJiIfjI.
__________________________________________
Martin och Sofia Uggla
ordförande
Östgruppen för demokrati och mänskliga rättigheter
http://www.ostgruppen.se/
uggla@ostgruppen.se
070-941 17 02   Stöd föreningsfriheten i Vitryssland! Stöd kampanj 193!   Östgruppen verkar för demokrati och mänskliga rättigheter i Östeuropa och Centralasien. Vi samarbetar med och stödjer organisationer i regionen. Vi sprider information och bildar opinion i Sverige.

Minska alkovåldet

Heter en kampanj som IOGT-NTO driver just nu. (http://www.minska-alkovaldet.nu/)

Det känns skönt att vi lyfter frågan om våld till det sammanhang där det verkligen är relevant, kopplingen till alkoholen. 8 av 10 våldsbrott är alkoholrelaterade, och det som är intressant är ju att alkoholen faktiskt är en faktor som är relativt lätt att reglera, till skillnad från till exempel folks agressivitet (även om jag har en hel del tankar kring konflikthanteringslektioner i skolan där också).

I samband med kampanjen har man också låtit Synovate Temo göra en undersökning om man har känt obehag på grund av människors berusning. 4 av 10 svarade att de hade det. För kvinnor var siffran 5 av 10, och bland gruppen unga 6 av 10.(Frågan som ställdes var: Har du vid något tillfälle känt obehag på grund av människors berusning när du besökt en restaurang, pub, diskotek, nattklubb eller liknande? Totalt 1014 personer ingick i undersökningen.)

Min reaktion var att det inte kändes så överraskande, av alla gånger man gått på krogen, att man nån gång stött på någon dryg full person är ju inte så konstigt. Samtidigt känns det lite galet att jag (även jag) har normaliserat det beteendet så mycket, att jag knappt reagerar på det. Om jag går till mig själv så handlar det ju heller verkligen inte om någon enstaka gång jag upplevt obehag, och då tillhör jag ju inte en grupp som gått särskilt mycket på krogen.

Jag har ju verkligen alltid tyckt att det har varit så  mycket skönare med de nyktra festerna, dels innan det blev rökfritt, för andningens och doftens skull, dels för att det är mindre ölklet på dansgolvet, och inte minst för att man i betydligt lägre grad riskerar att bli tafsad på, eller bara få äckliga blickar av någon. Den formen av övergrepp klassas ju oftast inte som våld, men inkränktar ändå på min känsla av frihet och att äga min egen kropp, och bör för den skull heller inte förbises, bara för att det inte resulterar i en blåtira.

På kampanjsajten kan man skriva in vad man tycker att man borde göra för att minska alkovåldet - väkomna att bidra med åsikter!RSS 2.0